WYNIKI - Innowacja

Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku
Przejdź do treści

WYNIKI

LEKCJE WIRUSOWE > KLASA 6
Wyniki są od dzisiaj na platformie moodle.

Wyniki zadania są następujące:
 
Jagoda (wszystkie te zdania maiły być w czasie PRESENT PERFECT – obejrzałaś filmy, zaznajomiłaś się z poleceniem?)
 
Milena (bardzo dobrze)
 
Michał K (wszystkie te zdania maiły być w czasie PRESENT PERFECT – obejrzałeś filmy, zaznajomiłeś się z poleceniem?)
 
Kacper Ś (Present Perfect to HAVE/HAS i III forma czasownika, Ty nie postawiłeś jej)
 
Błażej S (wszystkie te zdania maiły być w czasie PRESENT PERFECT – obejrzałeś filmy, zaznajomiłeś się z poleceniem?)
 
Maja M (prawie dobrze)
 
Paulina G (bardzo dobrze)
 
Kuba R (prawie dobrze)
 
Julia C (wszystkie te zdania maiły być w czasie PRESENT PERFECT – obejrzałaś filmy, zaznajomiłaś się z poleceniem?)

Mateusz M (bardzo dobrze)

Kuba Sz (wszystkie te zdania maiły być w czasie PRESENT PERFECT – obejrzałeś filmy, zaznajomiłeś się z poleceniem?)

Maya ( 3 forma od DRINK to DRUNK)

Marcel (bardzo dobrze)


Jeśli kogoś nie wpisałam, proszę o kontakt na maila jola.aretuza@gmail.com
Prawidłowe odpowiedzi:
1. My mother ........................... (find) a cat in the street.: has found
2. We ......................... (be) to Canada.: have been
3. Alice ..................................(have) an exam.: has had
4. My friends ................................ (buy) bread.: have bought
5. Tomek .................. (read) a new book.: has read
6. I .............................. (sell) my old bike.: have sold
7. We ........................... (learn) a new poem.: have learnt
8. Mary ............................. (wash) her clothes.: has washed
9. Jim and Terry ........................... (kill) a rat.: have killed
10. My dogs ........................... (eat) their food.: have eaten
11. My cat ......................... (drink) some water.: has drunk
12. I ..................... (fly) to Canada.: have flown
13. We ........................ (write) a new book.: have written
14. I ..................... (go) out.: have gone
15. We ............................. (watch) a horror.: have watched
Wróć do spisu treści