LISTA PROGRAMÓW - Innowacja

Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku
Przejdź do treści

LISTA PROGRAMÓW

AUDIO-WIDEO
Programy do zastosowania w szkole w pracy nauczyciela i w pracy z uczniem.
 
1.      Canva - program do tworzenia publikacji do mediów społecznościowych, tworzenie ulotek, plakatów, wizytówek, kartek okolicznościowych, zaświadczeń, dyplomów, papierów firmowych, prezentacji, czyli całe opracowanie graficzne niezbędne w warsztacie pracy nauczyciela.
 
2.      Facebook - wykorzystanie atrakcyjnego dla uczniów programu w celu edukacyjnym, tworzenie grup uczniów w celu sprawnej komunikacji, wyznaczania celów, zadań.
 
3.      Youtube - tworzenie kanałów edukacyjnych, tworzenie własnych bibliotek z zasobów portalu i udostępnianie uczniom. jak również wspólna ich modyfikacja.
 
4.      Edmodo - narzędzie edukacyjne, darmowa platforma, która umożliwia nauczycielom, uczniom tworzenie społeczności. Uczniowie pracują w nowoczesny sposób i uzyskują informację zwrotną. Nauczyciel ma możliwość dowolnego dzielenia pracy, moderowania grupami projektowymi, którym w dowolny sposób może udostępniać materiały online, tworzyć zadania, quizy oraz ankiety.
 
5.      Coggle - program do tworzenia mapy myśli w sposób graficzny. Program darmowy i prosty w obsłudze.
 
6.      Tworzenie edubloga przy pomocy platformy WIX. Prosty w użytkowaniu kreator stron internetowych, który umożliwia tworzenie strony i zarządzanie nią.
 
7.      TED-Ed - platforma filmów edukacyjnych, które pomagają nauczycielom wyjaśniać zagadnienia powiązane z programem nauczania w szkole. Zaletą jest możliwość sprawdzenia w prostej formie wiedzy po obejrzeniu filmu. Nauczyciel może reorganizować każdą lekcję umieszczoną na platfomie, jak również tworzyć nową z fragmentów filmów zamieszczonych w YOU TUBIE. Platforma daje możliwość dzielenia się lekcją tylko z wybranymi osobami, ale także szerokiego upublicznienia – przez kanały YouTube, Facebooka, czy Twittera. Każdy film, jaki nauczyciel znajdzie w YouTube może zamienić w lekcję dopasowaną do indywidualnych potrzeb uczniów. Można dodawać adnotacje, sugestie, formułować pytania, dodać dodatkowe materiały do studiowania. Nauczyciel ma możliwość śledzenia wyników testów swojego ucznia (przez co TED Ed zbliża się bardzo do mechanizmów Khan Academy).
 
8.      Tricider -   proste i łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające wspólne podejmowanie decyzji online. Jest to narzędzie bezpłatne i niewymagające rejestracji. Można zbierać pomysły, głosować, dyskutować, umieszczać filmy i zdjęcia. Dzięki temu nauczyciel może w sposób interaktywny przeprowadzić burzę mózgów i wspólnie z uczniami zanalizować wyniki.
 
9.      Twiducate - platforma na której nauczyciel może tworzy klasę i wspólnie z uczniami pracuje metodą projektu. Uczniowie mogą odpowiadać na pytania, współpracować przy projektach, umieszczać filmiki, zdjęcia.
 
10.   Socrative - narzędzie do testów online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem smartfonów/tabletów. Nauczyciel może układać testy wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz lub ankiety. Wyniki testów wyświetlone są w formie wykresu na ekranie lub można pobrać raport w arkuszu kalkulacyjnym.
Wróć do spisu treści