INNE PRZEDMIOTY - Innowacja

Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku
Przejdź do treści

INNE PRZEDMIOTY

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJACH

JĘZYK POLSKI

Pan Tadeusz, Historia zamku - plan wydarzeń  LINK
Wszystko o rzeczowniku  LINK
Rozpoznawanie pisarzy   LINK
Puzzle z H i CH  LINK
Przymiotniki LINK
Stopniowanie przymiotników LINK
Czasowniki LINK
Puzzle z ó i u   LINK
Różne formy czasownika  LINK
O frazeologizmach    LINK
Pochodzenie frazeologizmów  LINK
Wytłumacz znaczenie frazeologizmów   LINK
Kiedy rz   LINK
Kiedy ż   LINK
Jak zapisać podane wyrazy?   LINK
Krzyżówka    LINK
O rety! Krety! Ó czy U LINK
Środki stylistyczne LINK
MATEMATYKA

Obliczanie procentów w pamięci. LINK

Cechy podzielności liczb LINK

Rok przestępny    LINK

Liczby pierwsze i złożone  LINKWróć do spisu treści