CZASOWNIKI MODALNE - Innowacja

Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku
Przejdź do treści

CZASOWNIKI MODALNE

LEKCJE WIRUSOWE > KLASA 5
Witam, dziś próba z nowym oprogramowaniem, więc coś może nie wyjść.
1. Proszę wejść na stronę nearpod.com i wpisać kod lekcji   KOLCM
2. Następnie należy wpisać imię i nazwisko ucznia. (Nie muszą być wypełnione oba pola)
3. Dwa przykłady printscreenów, bo różnie się to otwiera na różnych komputerach.
Otworzy się lekcja dotycząca czasowników modalnych.

 
1. Proszę, by zapisać temat do zeszytu - CZASOWNIKI MODALNE z datą the 23rd of March 2020. (Numery dopiszemy po powrocie) - jeśli ktoś zostawił zeszyt w szkole, można tworzyć notatki na kartce, wydrukować ją i potem wkleić do zeszytu.

2. Proszę przeczytać wszystko, wykonać zadania, obejrzeć filmy i zaznajomić się z tematem.

3. Po przerobieniu lekcji online, do zeszytu należy przepisać notatkę

MUST - musieć
MUSTN'T - nie wolno
SHOULD - powinna/powinieneś...
SHOULDN'T - nie powinienem/nie powinna...

I must do my homework. - Ja muszę odrobić lekcje.
We must clean the bathroom. - My musimy umyć łazienkę.
Karen mustn't drink wine. - Karen nie wolno pić wina.
We mustn't go to school now. - Nam nie wolno chodzić do szkoły teraz.
We should listen to teachers. - Powinniśmy słuchać nauczycieli.
Mary should take aspirin. Mary powinna wziąć aspirynę.
We shouldn't eat sweets. They are bad for our teeth. - Nie powinniśmy jeść słodyczy.

4. Na zakończenie proszę zrobić zadanie poniżej i kliknąć WYŚLIJ

5. Warunkiem otrzymania oceny za pracę jest wykonanie zadań z prezentacji na poziomie minimum 90% poprawności (a zatem nie spieszyć się), zdjęcie notatki w zeszycie (mail: jola.aretuza@gmail.com) i wykonanie zadania na stronie z wynikiem minimum 90% poprawności. Czekam na odpowiedzi do środy. Prezentacja działa do piątku.


Wróć do spisu treści