Innowacja

Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku
Przejdź do treści
O PROJEKcie
Projekt nr 2017-1-PL01-KA101-037281   
Szkoła  Podstawowa  nr  5  im.  UNICEF  w  Koszalinie   jako  szkoła funkcjonująca  w  obecnych czasach i nastawiona na ciągłą poprawę jakości swojej pracy, stale poszerza swoją ofertę edukacyjną i  bazę dydaktyczną.  Szkoła  unowocześnia  wyposażenie  sal,  a  nauczyciele wciąż  szukają nowych  sposobów  na  urozmaicenie  swoich  lekcji, zwiększenia  stopnia  zainteresowania swoim  przedmiotem jednocześnie  starając  się  poprawić  wyniki.  które  osiągają  nasi uczniowie  w  różnego  typu  testach,  egzaminach  kończących,  czy też  konkursach przedmiotowych. W projekcie bierze udział 8 pracowników szkoły, którzy uczestniczą w roku 2018 w czterech różnych  szkoleniach  z  zakresu  metodyki  nauczania,  organizacji uczenia  się  i  nauczania,  a także języka angielskiegoZałożeniem projektu  jest  poznanie  nowych  metod  pracy  z  uczniem  i wzbogacenie  oferty szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych opartych na wiedzy wyniesionej ze szkoleń i wspomożenie  pracy  szkoły w zakresie bezpieczeństwa i postrzegania placówki jako szkoły przyjaznej dla ucznia. Dodatkowo, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń jak i rozmowy bezpośrednie z  pracownikami szkół  zapewnią  nam  jeszcze  inne  możliwości  wzbogacenia  metod pracy  i 1sposobów  na  prowadzenie  lekcji  i  szkoły.  Nie  można też pominąć  znaczenia  osobistego rozwoju  nauczycieli  - poprawienia swoich  kompetencji  językowych  w  zakresie  języka angielskiego  i zwiększenia  świadomości  w  zakresie  wymiaru  europejskiego  naszej szkoły. Zakładamy,  że  poszerzenie  warsztatu  pracy  dydaktycznej, zastosowanie  dobrych  praktyk  i wprowadzenie  do  codziennej  pracy szkoły  pozytywnych  elementów  zaobserwowanych  w innych krajach znacząco i długofalowo wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły.
CIEKAWE DOSWIADCZENIA, OWOCNA WSPÓŁPRACA
FLORENCJAGALERIA
NOWE MOZLIWOSCI
EDYNBURG
BUDAPESZT

LUBLANA

Wróć do spisu treści